Słownik

Dezynsekcja

Zwalczanie szkodliwych owadów latających, biegających oraz szkodników magazynowych. Zabezpieczenie przed insektami jest warunkiem prawidłowego działania zarówno w przemyśle spożywczym, służbie zdrowia, turystyce itd. Zabiegi dezynsekcyjne  wykonujemy za pomocą profesjonalnego sprzętu oraz z zastosowaniem preparatów producentów krajowych i zagranicznych ( wszystkie preparaty posiadają stosowne atesty PZH i MZ

Dezynfekcja

Zabieg mający na celu niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych – wirusów , bakterii i grzybów. Zabiegiem poprzedzającym dezynfekcję jest sanityzacja czyli mycie, czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń. Nasza firma wykonuje zabiegi dezynfekcji wszędzie tam gdzie istnieje podejrzenie występowania wirusów lub bakterii.

Deratyzacja

Zespół zabiegów mających na celu zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów. Zabiegi deratyzacji wykonujemy metodą chemiczną oraz mechaniczną w oparciu o obowiązujące standardy krajowe i UE.  Zwalczanie gryzoni jest regulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach.

Deodoryzacja

Likwidowanie przykrych zapachów powstałych w wyniku rozkładu substancji biologicznych. Deodoryzacja wykonywana jest  się w obiektach gdzie nastąpił np. rozkład zwłok, pomieszczeniach gdzie składowane są resztki poubojowe, składowiskach śmieci itp.

Monitoring IPM

Przed wdrożeniem systemu HACCP powinny być spełnione tzw. „wymogi wstępne” a wiec Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) wraz z Dobra Praktyka Higieniczną (GHP) a co za tym idzie skuteczna i bezpieczna ochrona przed szkodnikami oparta na IPM (integrowane metody zwalczania szkodników- integrated pest management). Monitoring IPM to PROGRAM mający na celu stworzenie nieprzyjaznego środowiska dla wirusów ,bakterii i szkodników sanitarnych. Wdrożenie  monitoringu IPM jest wymagane we wszystkich firmach które nadzoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna lub Weterynaryjna. Posiadamy stosowną wiedzę i uprawnienia do realizacji wdrażania PROGRAMU IPM

Fumigacja

Specjalistyczne zabiegi zwalczania szkodników metodą gazowania obiektów lub towarów. Zabiegi fumigacji wykonywane są tylko i wyłącznie przez specjalistyczne firmy DDD posiadające stosowne uprawnienia i doświadczenie. Fumigację wykonuje się preparatami na bazie fosforowodoru , bromku metylu i innymi. Posiadamy stosowne uprawnienia i doświadczenie w zakresie wykonywania zabiegów fumigacji.

Ratproofing

Szczuroszczelność- polega na tworzeniu warunków utrudniających wnikanie gryzoni do pomieszczeń obiektu.